Επενδυτικές Συμβουλές

assetmanagment

Aς επιχειρήσουμε έναν ορισμό
της έννοιας wealth management.
Πρόκειται για την επαγγελματική υπηρεσία που συνδυάζει οικονομικές, επενδυτικές, φορολογικές, λογιστικές, νομικές και συμβουλές διαχείρισης περιουσίας υπό μια ολιστική αντιμετώπιση.


Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Πρόκειται για τον κατάλληλο συνδυασμό επενδυτικών προϊόντων & συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πελάτες μας προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους που επιθυμούν και ικανοποιούν πληρέστερα τις ανάγκες τους.

Οι συμβουλευτικές - επενδυτικές προτάσεις αποτελούν την κύρια δραστηριότητα μας. Ως εκ τούτου η επιλογή του κατάλληλου στρατηγικού συμμάχου ήταν και είναι καθοριστικής σημασίας για την εταιρεία μας. Για αυτό επιλέξαμε την αποκλειστική συνεργασία με την Euroxx Securities, μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εταιρίες στην Ελλάδα.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πράξη την «ανοιχτή αρχιτεκτονική» στην επιλογή των προτάσεών μας. Να χρησιμοποιούμε δηλαδή παγκόσμια επενδυτικά εργαλεία σε όλο το εύρος του επενδυτικού κινδύνου από διαφορετικούς θεματοφύλακες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Για να επιτύχει μια τέτοια στρατηγική χρειάζεται πολύ καλή γνώση της διεθνούς αγοράς αλλά και άμεση αντίληψη των κινδύνων ή των ευκαιριών που προκύπτουν. Αυτή είναι δουλειά του πιστοποιημένου προσωπικού συμβούλου σας στη Wealth. Μια εξειδικευμένη ομάδα στελεχών πλαισιώνει τον σύμβουλο, βελτιστοποιώντας το αποτέλεσμα.