Γιατί Wealth
Αφιερώστε λίγο χρόνο
στο πιο ενδιαφέρον σημείο του site μας.

 

Επιλέξτε Wealth διότι...

Κοινό συμφέρον
Τα συμφέροντα των πελατών μας συνδέονται άμεσα με τα δικά μας συμφέροντα. Είμαστε μια ανεξάρτητη, αυτοσυντηρούμενη εταιρία της οποίας η ανάπτυξή προϋποθέτει την επίτευξη υψηλών αποδόσεων στα κεφάλαια των πελατών της.

Λειτουργούμε αυτόνομα
Λειτουργούμε ανεξάρτητα από άνωθεν κατευθύνσεις. Καμία συνεργαζόμενη εταιρεία – θεματοφύλακας δεν μας δεσμεύει με εντολές, άρα λειτουργούμε ελεύθερα, προς το συμφέρον των πελατών μας.

Δίκαιη κοστολόγηση
Έχοντας απόλυτη εμποστοσύνη στην αποτελεσματικότητα της δουλειάς μας και κατανοώντας τη θέση των πελατών μας, εφαρμόζουμε ένα δίκαιο σύστημα ετήσιας αμοιβής ή αμοιβής υπεραπόδοσης. Στην Wealth, κόστος της κάθε υπηρεσίας συνδέεται άμεσα με την απόδοση.

Ανοιχτή αρχιτεκτονική
Xρησιμοποιούμε επενδυτικά εργαλεία από όλο τον κόσμο και σε όλο το εύρος του επενδυτικού κινδύνου, αφήνοντας πίσω τον εγχώριο τοπικό ανταγωνισμό που τις περισσότερες φορές λειτουργεί απλά ως αντιπρόσωπος πώλησης αμοιβαίων κεφαλαίων και ομολόγων.

 

Προσωπικός σύμβουλος
H προσωπική εξυπηρέτηση από έναν αφοσιωμένο σύμβουλο βοηθάει στη σε βάθος γνωριμία συμβούλου-πελάτη και εξασφαλίζει γόνιμη και μακροπρόθεσμη συνεργασία με σχέσεις εμπιστοσύνης.

Εμπειρία στον τομέα σταθερού εισοδήματος
Tα ιδρυτικά στελέχη και οι συνεργάτες μας έχουν εξειδίκευση και πολύχρονη πρότερη εμπειρία στις συμβουλευτικές υπηρεσίες χαρτοφυλακίων σταθερού εισοδήματος σε διεθνείς και ελληνικούς οργανισμούς.

Συγκέντρωση αρμοδιοτήτων
Γιατί να μιλάτε χωριστά με κάθε συνεργαζόμενο θεματοφύλακα της περιουσίας σας (διαφορετικές τράπεζες) και να μην έχετε ένα κεντρικό πρόσωπο-κλειδί δηλ. τον δικό σας σύμβουλο;

 

why-us1

why-us2